De voltooiing van een veestal in 1918 was het werkelijke begin van Architektenburo Van Vliet. Het opdrachtenpakket is sindsdien breed en gevarieerd: veel woningen van verschillende grootte en typologie, maar ook veel scholen (bouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud), sportcentra, supermarkten, tuincentra, stadsvernieuwingsprojecten en kantoren. Het merendeel van de gerealiseerde projecten bevindt zich in de regio. 

Eerste ontwerp van J. van Vliet - oprichter van ons architektenburo - uit 1918